ระบบปฏิบัติธรรมออนไลน์ เชิญชวน สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในระบบปฏิบัติธรรมออนไลน์

คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ร่วมกับเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ ผ่านช่องทางปฏิบัติธรรมออนไลน์ดอทคอม ขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในระบบปฏิบัติธรรมออนไลน์ได้ที่ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป  

กิจกรรมใน www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com  จะมีทั้งการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ ฯลฯ เป็นการผสมผสานระหว่างกิจกรรมทางพุทธศาสนา และนวัตกรรมในระบบออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยมีให้เลือกปฏิบัติตั้งแต่ บทสวดทำวัตรเช้า บทสวดทำวัตรเย็น ทั้งแบบแปล และไม่แปล บทสวดเจริญพระพุทธมนต์ ที่เหมาะแก่การใช้สวดมนต์ข้ามปี ฝึกการนั่งสมาธิเบื้องต้น พร้อมฟังเทศน์ และมีข้อมูลความรู้ในทางพุทธศาสนาในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่าย  

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง  เลี่ยงความแออัด ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อยู่ที่ไหนก็สามารถสวดมนต์ และปฏิบัติธรรมได้ ด้วยระบบปฏิบัติธรรมออนไลน์ดอทคอม โดยทีมพัฒนาระบบจากเวียนเทียนออนไลน์ NextGen Solution, KAAB House (ค๊าปเฮาท์) และกลุ่มบริษัทเซิร์ช  ซึ่งมีพระมหา ดร.ณัฐพงษ์ ฐิตปญโญ (นาคถ้ำ) เป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์

HOWTO : ปฏิบัติธรรมออนไลน์