ชวนเวียนเทียนออนไลน์ และปฏิบัติธรรมออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ นี้

คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ NextGen Solution, KAAB House (ค๊าปเฮาท์) และกลุ่มบริษัทเซิร์ชฯ  ซึ่งมีพระมหา ดร.ณัฐพงษ์ ฐิตปญโญ (นาคถ้ำ) เป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน พร้อมทั้งปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ผ่านเว็บไซต์ www.เวียนเทียนออนไลน์.com  และ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ นี้ (เปิดระบบพร้อมกันทั่วโลก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 11.09 น.)

กิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์วันมาฆบูชา จะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนสามารถเลือกสถานที่เวียนเทียนได้ตามสะดวก ไม่ว่าจะเป็นวัดในประเทศไทย สังเวชนียสถาน หรือ วัดไทยในต่างประเทศ พร้อมเลือกคำอธิษฐาน โดยสามารถแชร์ออกไปให้เพื่อนๆ  ของเราได้มาร่วมเวียนเทียนออนไลน์ด้วยกันได้  ในครั้งนี้เรายังได้เพิ่มระบบปฏิบัติธรรมออนไลน์ซึ่งสามารถร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ เป็นการผสมผสานระหว่างกิจกรรมทางพุทธศาสนาและนวัตกรรมในระบบออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยมีให้เลือกปฏิบัติตั้งแต่ บทสวดทำวัตรเช้า บทสวดทำวัตรเย็น ทั้งแบบแปล และไม่แปล บทสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ฝึกการนั่งสมาธิเบื้องต้น พร้อมฟังเทศน์จากพระนักเทศน์ วัดต่างๆ และมีข้อมูลความรู้ในทางพุทธศาสนาในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่าย 

ร่วมสะสมบุญ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อให้จิตใจสงบ เกิดสมาธิ และปัญญา อยู่ที่ไหนก็สามารถเวียนเทียน สวดมนต์ และปฏิบัติธรรมได้ ด้วยระบบปฏิบัติธรรมออนไลน์ดอทคอม และระบบเวียนเทียนออนไลน์ดอทคอม